Silver - Rookie

Adam Fröjdfeldt (Eskilstuna Simklubb )

Resultat: 1+Smalt band
Chins


Om du vill se utvecklingsgrafen måste du logga in