Silver - Rookie

Theo Sire jedkvist (Strömstads SF )

Resultat: 22.95 sekunder
25m Fjärilskick


Om du vill se utvecklingsgrafen måste du logga in